top of page

Amiksen lähiopetus turvattava!
Suomalainen osaaminen ja yrittäjyys nojaavat vahvasti laadukkaaseen ja ajantasaiseen ammatilliseen koulutukseen. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan n. 75% toisen asteen opiskelijoista valitsee opinpolullaan ammatillisen koulutuksen. Puhumme siis huomattavan suuresta määrästä suomalaisia nuoria.


Tästä syystä olenkin huolestuneena seurannut, kuinka ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä on ajettu minimiin. Vähättelemättä nuortemme kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, haluan kyseenalaistaa yhteiskuntamme osittain kohtuuttomat odotukset 15-vuotiaita nuoria kohtaan. Tässä iässä mielestäni on jokaisella meistä oikeus saada vielä asianmukaista ohjausta ja aikuisen huolenpitoa, jota pedagogisesti koulutetut opettajamme kykenevät tarjoamaan.


Ammatillisen koulutuksen uudistusten johdosta oppimista yrityksissä on merkittävästi haluttu lisätä. Itsekin yrittäjänä tiedostan, että suurin oppi monella alalla saadaan vasta työelämässä. Tästäkin huolimatta näen, että konkreettisia toimia amisopiskelijoiden hyväksi on tehtävä välittömästi seuraavalla vaalikaudella.


Ehkäistäksemme nuorten syrjäytymistä ja pitääksemme kaikki opiskelijat mukana esitänkin sen lisäksi, että lähiopetustunteja on lisättävä edellytän myös, että opinto-ohjaukseen ja jokaisen nuoren henkilökohtaisen opintopolun suunnitteluun on laitettava huomattavasti lisää resursseja.


Koko Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa. Tämä mahdollistetaan vain panostamalla ammatilliseen koulutukseen.


Henna Takatalo

16 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page