top of page

Liedon kuntaan tehokkaat toimintamallit kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puuttumisessa


Liedon Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen 28.9.2020 tehokkaampien toimintamallien käyttöönottamisesta kiusaamisen ja kouluväkivaltaan puuttumisessa.

Haluan kiittää aloitteen johdosta tehtyä kattavaa selvitystyötä ja vastausta huoleemme.

Haluan todeta myös sen, että on hienoa, että asiaan suhtaudutaan vakavasti ja, että meiltä Liedosta löytyy tahtoa koulukiusaamisen ehkäisyyn.

Aloite tuli sikäli hyvään aikaan, että korona-aika on näyttäytynyt varsinkin nuorten keskuudessa erittäin ikävän suunnan. Suuret maailman mullistukset saattaa ahdistaa ja arjen rutiinit menevät yhä uudelleen uusiksi. Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt erityistä tukea vaikean ajan keskellä.

Korona-ajan seuraukset meidän kaikkien elämissä henkisesti on vasta tuloillaan ja siihen on tarpeen varautua mielenterveyspuolella.

Haluan kiittää myös vanhenpainyhdistyksiä, jotka tiiviisti tekevät yhteistyötä.

Henkilökuntaa on nyt aloitteen johdosta koulutettu lisää, joka on todella hyvä asia ja tukee heitä tärkeässä työssään.

Koulujen teettämistä hyvinvointikyselyistä paljastui, että lastenpsykiatria ei toimi Liedossa ja tarvitsisimme yhden koulupsykologin lisää. Tästä onkin seuraavaksi hyvä ottaa koppia. Meillä on selkeä vajaus verrattuna naapurikuntiimme.

Selvityksen johdosta huomattiin, että itseasiassa meillä on paljon samankaltaisuuksia kuin tässä Etelä-Karjalan mallissa lukuun ottamatta sitä, että meillä ei ole aina saatavilla sosiaaliohjaajaa tai nuorten oikeusedustajaa. Tähänkin toivon keskustelua jatkossa. Tämä ei voi olla resurssikysymys.

Uutta saimme aikaiseksi siitä, että koulun nuorisotyötä on tietoisesti nyt lisätty.

Mitä enemmän pyrimme puuttumaan ajoissa, sen parempi meidän tulevaisuutemme on. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettamalla voidaan luoda myönteistä toimintakulttuuria.

6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page