top of page

Perheiden pärjääminen määrittelee Suomen tulevaisuuden


Tällä hetkellä vaalikeskusteluissa korostuvat erityisesti valtion taloustilanne, työllisyys ja muut talouden ympärillä pyörivät aiheet. Keskustelu teemoista on tärkeää, sillä Suomen talous on ollut jo vuosia retuperällä ja korjausliikettä tarvitaan, mikäli haluamme pelastaa nykyisen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan. On kuitenkin valitettavaa, kuinka vähän olemme päässeet keskustelemaan arvoista ja perheiden jokapäiväiseen elämään vaikuttavista seikoista. Tuleva hallitus tulee olemaan vaikeiden päätösten edessä, kun päättäjät valitsevat keneltä ja mistä leikataan. On siis kyse arvovalinnoista ja näiltä ei tulla välttymään.


Suomi tarvitsee lisää lapsia, mutta ennen kaikkea tarvitsemme nykyistä parempaa perhepolitiikkaa. Tarvitsemme päätöksiä, jotka ensi sijassa parantavat perheiden asemaa, eivät heikennä sitä. Olen huolissani siitä, millaisiin tuloksiin mahdollisesti Kokoomus johtoinen hallitus tulee politiikassaan pääsemään. Minulle ja Keskustalle perheiden asiat, kuten perhevapaat ja kotihoidontuki eivät ole ensi sijassa talouspolitiikan välineitä. Haluamme toki lisätä työelämän tasa-arvoa ja kannustaa myös miehiä jäämään kotiin hoitamaan lapsia. Tässä apuna haluamme kuitenkin käyttää ennemmin porkkanaa, kuin keppiä. Suomen poliitikot eivät ole se taho, joka on paras kertomaan, mikä malli ja tapa hoitaa sekä kasvattaa lapsia on perheelle paras vaihtoehto. Jokainen perhe on tässä paras asiantuntija.


Kun valtion taloutta lähdetään tasapainottamaan, tulemme varmasti kohtaamaan vielä keskustelun kotihoidontuen kohtalosta. Keskusta on yksi niistä harvoista puolueista, joka puolustaa kotihoidontuen olemassaoloa ja perheiden oikeutta tehdä itselleen sopivia valintoja. Monelle lapselle varhaiskasvatus päiväkodissa on mitä sopivin vaihtoehto. Etenkin silloin, kun varhaiskasvatuksen resurssit ovat kunnossa ja vastassa ovat lapselle tutut aikuiset tai vaihtoehtoisesti tuttu perhepäivähoitaja. Kaikille lapsille tilanne ei kuitenkaan ole tämä, ja on monia hyvin perusteltuja syitä siihen, miksi perhe päätyy hoitamaan lastaan kotona.


Moni puolue on julkisesti kertonut olevansa valmis poistamaan kotihoidontuen. Onko lapsen hoitamisen arvo ja siihen annettava tuki todella yhteiskunnan mielestä 0 euroa? Tästä olen itse jyrkästi erimieltä.


Keskustelu lapsen kotona hoitamisen ympärillä on usein syyllistävää. Aiheesta keskusteltaessa ei ole harvinaista kuulla, miten moni uskoo lapsen jäävän pahasti jälkeen muita ikätovereitaan, jos tämä ei osallistu varhaiskasvatukseen mahdollisimman nuorena. On olemassa kuitenkin tutkittua faktaa siitä, ettei lapsen saama varhaiskasvatus tuo alle kaksivuotiaalle merkittäviä hyötyjä. Syyllistäminen ja vastakkain asettelu on siis syytä lopettaa. Mielestäni pienelle lapselle tärkeintä on elämän perusasiat; ruoka, lämpö ja välittävä aikuinen.


Nykyistä hallitusta on parjattu muun muassa holtittomasta rahan käytöstä. Tämän syytöksen alle ovat jääneet valitettavasti ne moninaiset uudistukset ja parannukset, joita Keskusta oli tekemässä tällä hallituskaudella. Yksi tärkeä uudistus oli perhevapaauudistus, joka on ennen kaikkea parannus perheille. Tämä on myös konkreettinen esimerkki päätöksestä, jossa korostuvat arvovalinnat. Meille keskustalaisille ja minulle perheiden asiat ovat aina keskiössä.

29 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page