top of page

Valtuutetuille tulee mahdollistaa pitkäjänteinen strateginen kuntatalouden johtaminen

Kunnat ovat julkisen hallinnon perusyksiköitä. Niissä julkinen valta tulee lähimmäksi ihmistä. On tärkeää pitää huolta kuntien elinkelpoisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Jos kunnat rappeutuvat, eivät rahat riitä koulupalveluiden hyvään järjestämiseen, kirjastotoiminnan organisoimiseen, yrittäjyyspalveluihin tai lasten harrastamisen tukemiseen.


Itsenäiset, elinvoimaset ja taloudellisesti tasapainossa elävät kunnat ovat osa Suomen kivijalkaa. Viime vuosikymmenten uudet tehtävät kunnille ja kuntien nopeasti muuttuva väestörakenne ovat kuitenkin asettaneet kuntataloudelle suuria haasteita


Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on saatava maaliin eduskunnassa ripeästi. Kyse on samalla suuresta kuntauudistuksesta, sillä sosiaali- ja terveyspalvelumenojen siirtyessä leveämmille harteille, paranee kuntien kyky suunnitella talouttaan pitkäjänteisemmin.

Kunnille tulee turvata mahdollisuus ennakoitavaan ja kestävään taloudenpitoon. Tänä keväänä valittaville valtuutetuille on mahdollistettava pitkäjänteinen strateginen kuntatalouden suunnittelu. Valtio ei voi enää asettaa uusia tehtäviä kunnille, ellei niitä täysimääräisesti kunnille korvata.


Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueille, kunnat voivat keskittyä hyvinvoinnin ja yrittäjyyden edistämiseen. Tärkeänä osana tätä pidän kuntien elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vahvistamista. Tätä kautta kuntien verotulokertymää saadaan kasvatettua, ja kunnilla on varaa investoida kuntalaisten hyvinvointiin.
1 katselukerta0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page