top of page

Parempi Lieto rakennetaan porukalla.

Olen ehdolla kotikunnassani Liedossa kuntavaaleissa. Pyydän luottamusta jatkaa rakkaan kotikuntani kehittämistä, sillä työni on vielä kesken.

 

Kunnanvaltuustossa päätetään meidän tavallisten ihmisten arkisista asioista. 

Hyvästä kasvualustasta voi ponnahtaa maailmalle, mutta tulla myös takaisin.

Liedon on panostettava yhä enemmän lapsiin ja nuoriin. Mitä paremmat lähtökohdat tarjoamme heille elämään, sitä todennäköisemmin he näkevät Liedon myös paikkana, johon perustaa tulevaisuudessa oma perhe. Liedon on oltava aidosti perheystävällinen. 

 

Liedossa on oltava hyvät elämän edellytykset vauvasta vaariin - muksusta mummoon. Ikääntyneille pitää taata mahdollisuus asua omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallista. Oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen Liedossa pitää olla itseisarvo.

Elinvoimaiset kylät ovat koko kunnan etu

Liedon kaikki kylät ansaitsevat tulla huomioiduksi. Omaleimaiset kylämme ovat meille rikkaus ja niiden kehittäminen on koko kunnan kannalta järkevää. Toisaalta, Liedon keskustan alueen kehittämisessä pitää huomioida lähiluonnon ja -metsien saavutettavuus, myös tulevaisuudessa.

 

Elinvoimaiset ja toimivat kylät houkuttelevat asukkaita. Talkoohenki, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne korostuu nykymaailmassa. Tätä kehitystä haluan tukea Liedossa.

Läheltä tulee parasta

Lieto tukee lietolaista työtä ja yrittäjää toimialasta riippumatta. Onpa yrittäjä sitten ruoantuottaja, yksinyrittäjä tai vaikka suuryritys. Kaikkia tarvitaan. Kunnan hankinnoissa pitäisi aina huomioida lähituotanto ja paikalliset pienyrittäjät. Kotimainen lähiruoka on ekologista ja maailman turvallisinta. Kaikissa kunnan tarjoamissa ruokapalveluissa pitäisi käyttää 100% kotimaisia raaka-aineita aina kun mahdollista. 

 

Olen sitoutunut edistämään kunnan asioita ajatellen koko Lietoa. Kaikessa päätöksenteossa keskiössä on aina ihminen.

 

Parempi Lieto rakennetaan porukalla. Meitä jokaista tarvitaan.

bottom of page